Home » O nama

Preduzeće ’’ROMAX TRADE’’ d.o.o. osnovano je 08. marta 1993. godine sa sedištem u Novom Sadu, kao preduzeće registrovano za proizvodnju, trgovinu i usluge, a dominantna delatnost je veletrgovina elektromaterijalom i elektroenergetskom opremom iz oblasti energetike, automatike, merno-regulacione opreme kao i projektovanje i izvođenje radova iz oblasti elektroodržavanja.

Preduzeće raspolaže stručnim i kvalifikovanim radnim potencijalom i trenutno ima dvanaest stalno zaposlenih radnika, elektro, mašinske, ekonomske i pravne struke.

Poslujemo na tržištima bivših Jugoslovenskih republika i zastupamo mnoge poznate brendove.

’’ROMAX TRADE’’ d.o.o.’ stalno unapređuje kvalitet u poslovanju što pokazuju sertifikati:  ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Raspolaže savremenim poslovnim prostorom, kao i skladišnim kapacitetima neophodnim za brz i efikasan rad.